Är du en yrkesman och
trevlig att umgås med?

Du är en duktig yrkesman och du vill arbeta på en spännande, trivsam och intressant arbetsplats. Vi har som mål att vara den bästa arbetsplatsen i Nordvästra Skåne.

Är du som oss?

Vi söker efter leverantörer som är som oss; flexibla, kvalitetsmedvetna, kompetenta, kostnadsmedvetna.

Maila in ditt intresse till oss.